riga
. . logo
.  
riga
enersyl

Nový vývoj, nové trhy.

Společnost LASCOD byla založena v roce 1946 jako výzkumná laboratoř pro vývoj dentálních materiálů. V průběhu let se stala jedním z nejdůležitějších výrobců dentálních produktů na světě. Know-how a úspěch v oboru zubního lékařství umožnily společnosti prozkoumat a vyvíjet výrobky pro jiné oblasti použití.

Produkty z oblasti silikonu mají dnes velký význam, ať už pro zubní praxi nebo pro zubní laboratoře. LASCOD neustále pracuje na inovacích a změnách, zatímco se drží svých tradic, aby dosáhli udržitelného rozvoje produktů a technologií. Vývoj nových produktů, nové trhy působení, školení zaměstnanců v LASCOD, i mimo něj, jsou nástroji společnosti k dosažení dokonalosti, přičemž vždy věnuje maximální pozornost těm, kteří ji umožnili dosáhnout vytyčeného cíle: zákazníkům.

filo
 
filo
 

© Copyright 2019 - 2020, Lacod.cz, Všechna práva vyhrazena!